ByFarm

En lysere fremtid

ByFarm revolutionerer måden at dyrke økologisk på ved at kombinere pladsbesparende teknologi med CO2-reducerende processer – under solens naturlige stråler. På den måde kan vi producere økologiske urter og salat af høj kvalitet med et meget lavt klimaaftryk.

Økologi og bæredygtighed

Lokal afsætning

ByFarm etablerer væksthuse og økologisk produktion i vores kunders baghave – altså lige dér, hvor produkterne skal leveres. På den måde elimineres klimabelastende faktorer som transport og emballage betragteligt.

Friskere med lang holdbarhed

ByFarms friskdyrkede urter og salater bliver høstet få timer før levering hos kunden og vil derfor have en længere holdbarhed (shelf life), når de ikke har brugt tid på et mørkt distributionslager eller bagi en forurenende lastbil. Derudover betyder den korte leveringsafstand, at planterne stadig smækfulde af smag, vitaminer og antioxidanter.

Reduceret ressourceforbrug

ByFarm dyrker naturligt under solens stråler udendørs i væksthus. I årets koldeste måneder supplerer vi med energibesparende LED-lys og overskudsvarme fra nabobygninger for at opretholde en helårsproduktion, mens det resterende strømforbrug dækkes af grøn vind- og solcelleenergi. Den samlede klimabelastning er derfor minimal.

Effektivitet i højden

ByFarms økologiske afgrøder dyrkes i 9,5 meter høje væksttårne, som hver har ca. 30 roterende plantekasser, der drives af et hydraulisk kædetræk, og derfor bruger meget lidt energi. Tilsammen har hvert tårn et effektivt dyrkningsareal på mere end 35 m2, hvilket svarer til faktor 6,5 i forhold til tårnets footprint på lige godt 5 m2.

Økologisk fra første frø

ByFarm benytter det unikke MSF-system, som automatiserer dyrkningen af økologiske urter og salater fra første frø – med særligt fokus på optimeret planteafstand og -vanding for at undgå sygdomme og spild. Vi dyrker desuden i kompost for at kunne opnå en 100% økologisk certificeret produktion og længere produktholdbarhed.

CO2-fangst

Ved hjælp af topmoderne, bæredygtige processer kan CO2 fra den omkringliggende atmosfæriske luft “fanges”, og når den er fanget, føres den ind i gartneriets luftcirkulation for at øge planternes væksthastighed. Da luften recirkuleres i væksthuset, er der ingen udledning af CO2 fra planteproduktionen, og derfor kan CO2-aftrykket reduceres betragteligt.

En grøn cyklus